TV & Video Hoạt động NTV
Chương trình phát thanh tổng hợp: Để sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm ở Nam Đàn
18:54, 07/12/2021
Tác phẩm Liên hoan PT-TH Nghệ An năm 2021 “Để sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm ở Nam Đàn” của tác giả Thúy Tình - Trung tâm VHTT&TT huyện Nam Đàn