TV & Video Hoạt động NTV
Chương trình phát thanh tổng hợp: Niềm vui trên đỉnh Piêng Luống
14:44, 07/12/2021

Tác phẩm tham gia liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Phan Giang, Thanh Hợp, Hiền Lương, Lang Linh - Trung tâm VH, TT và TT Quỳ Hợp