TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện đằng sau một giải thưởng
16:22, 24/10/2020
Phóng sự: Chuyện đằng sau một giải thưởng
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Kim Dung - Trung tâm VHTT và TT Nam Đàn
NTV