TV & Video Hoạt động NTV
Nỗi đau từ 2 phía
15:06, 24/10/2020
Phóng sự: Nỗi đau từ 2 phía
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Cẩm Thuỳ - Bá Thưởng - Thanh Nga - Phòng Chuyên đề
NTV