TV & Video Hoạt động NTV
Người lặng thầm lan tỏa Văn hóa Việt
21:53, 28/09/2019
Dòng Lam Giang bên lở bên bồi là mạch nguồn văn hóa; Nơi nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ người dân Xứ Nghệ; Là cái nôi của những làng quê, mà ở đó đã sản sinh ra biết bao bậc hiền tài, làm rạng danh non sông, xứ sở. Cũng từ miền quê ấy, có một con người, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu đã dành cả cuộc đời mình, đặt chân đến rất nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới, như một sứ giả mang ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, lan tỏa ra với bạn bè Thế giới. Ông là Nguyễn Thiện Nam. ... Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Khánh Ly- Sơn Hiếu- Minh Tân - Phòng chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An