Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tường thuật: Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019
23:01, 24/02/2019
31 dự án với tổng số vốn gần 22.000 tỷ đồng đã được trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị Gặp mặt nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019.