TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đặc thù từ niềm tin và hiệu quả công việc
16:46, 13/06/2019
Thời gian gần đây, Nghệ An xảy ra nhiều điểm nóng về an ninh trật tự trong đó tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào có đạo. Trong rất nhiều nguyên nhân thì sự non kém trong cả nhận thức và năng lực điều hành xử lý của hệ thống chính trị cơ sở là một trong những nguyên nhân căn bản.