TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Con Cuông - Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội
10:38, 29/05/2020
Với phương châm: “Đoàn kết, năng động, đổi mới”, Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020 đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội và đề ra chương trình hành động, giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, Con Cuông đã đạt được nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực. Đó là tiền đề để huyện miền núi Con Cuông trở thành huyện khá toàn diện.
NTV