TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
09:06, 06/06/2020
Có những nội dung chính:
- Khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp;
- Phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28;
NTV