Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Bất cập công tác chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản
21:19, 04/12/2020
Có những nội dung chính:
- Bất cập công tác chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản;
- Những quy định mới về chính sách Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2021;
NTV