Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách và Cuộc sống: Hiệu quả chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
09:19, 20/01/2021
Trong năm 2020, kinh tế xã hội của cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch Covid19 và thiên tai lũ lụt. Cùng với các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Công văn, kế hoạch yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh. Sự đồng hành, vào cuộc kịp thời này đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. 
NTV