Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tăng cường tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số
10:04, 22/01/2021
Thời gian qua, với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, thanh niên DTTS Nghệ An đã và đang phát huy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, tạo nên phong trào thi đua lập thân-lập nghiệp sôi nổi. Tuy nhiên, tình trạng thanh niên DTTS đi làm ăn xa ngày càng nhiều đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi Nghệ An. Chính vì vậy, tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số hiện nay cần được tăng cường và đẩy mạnh hơn.
NTV