Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy vai trò Hội Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội
08:53, 06/04/2021
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Xác định được tầm quan trọng của công tác này, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung giám sát các lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ, những vấn đề dư luận quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ. Góp phần xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các chương trình kinh tế-xã hội của địa phương.
NTV