Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
10:42, 20/07/2021
Ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861, phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Nghệ An giảm 30 xã khu vực III; 101 xã khu vực II và tăng 9 xã khu vực I so với giai đoạn 2016-2020; 38 thôn đặc biệt khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn có những thay đổi như thế nào?
NTV