Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sức lan tỏa của các mô hình phụ nữ khởi nghiệp
16:00, 18/10/2021
Xác định vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động phụ nữ chủ động tham gia kinh tế hợp tác, chú trọng sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững” bằng nhiều giải pháp và hoạt động thiết thực. Hội đã chú trọng xây dựng có chất lượng, hiệu quả các mô hình, nhất là mô hình kinh tế tập thể gắn với sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, đồng thời quan tâm tư vấn, quảng bá, kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm.