Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nuôi cá lồng lòng hồ thủy điện cơ hội và những vấn đề đặt ra
09:42, 02/12/2021
Miền núi Nghệ An có rất nhiều lòng hồ thủy điện. Những năm gần đây, tận dụng diện tích mặt nước này, bà con nhân dân đã phát triển nghề nuôi cá lồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây thực sự là cơ hội xóa đói giảm nghèo cho một số địa phương miền núi. Các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp cũng đã có những động thái tích cực, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ vẫn là một vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.