Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang truyền hình Y Tế: Điều dưỡng - Nghề làm dâu trăm họ
20:36, 28/06/2022
Người ta ví điều dưỡng là nghề làm dâu trăm họ, bởi đối tượng mà điều dưỡng tiếp xúc chính là người bệnh. Mà người bệnh thì không ai giống ai, từ bệnh tình đến suy nghĩ, thái độ, cách cư xử và để gần gũi, hiểu được điều người bệnh muốn, không phải là chuyện dễ. Nếu không có một tình yêu nghề, yêu người thực sự, họ đã không chọn và không thể gắn bó với nghề này.