Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lao động & Công đoàn: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp
15:03, 26/08/2022
Với tinh thần “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, những năm qua, các cấp công đoàn ở NA đã quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cũng như đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp.