Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên
08:41, 01/12/2022
Chương trình Chính sách & Cuộc sống kỳ này sẽ có những nội dung chính: - Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên - Trả lời phỏng vấn của đại diện Sở Tư pháp về các quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.