Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khuyến nông Nghệ An với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản và xu hướng số hoá
15:52, 09/12/2022
Với diện tích mặt nước lớn, nuôi trồng thủy sản đã mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình đó, trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã tích cực hỗ trợ, đồng hành với người dân, từ công tác tập huấn, chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình trình diễn đến thúc đẩy việc chuyển đổi số trong hoạt động nuôi trồng thủy sản; góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.