Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
08:42, 01/12/2022
Nghị định 19/2020 NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020. Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên, quy định một cách trực tiếp, cụ thể về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi dã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp xung quanh quy địnhvề kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mời quý vị và các bạn theo dõi!