Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tương Dương
11:07, 15/05/2019
Những năm qua, nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH, đã mang lại những thay đổi lớn ở khu vực vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương, cuộc sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện từng ngày khởi sắc... Kết quả đó, đã minh chứng cho sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền huyện trong thực hiện các chính sách dân tộc, nổi bật là Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc.