Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục ở vùng cao Tương Dương
10:32, 20/11/2019
Tương Dương là huyện vùng cao với 18 xã, thị trấn, chủ yếu là các xã nằm trong diện 135, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống đồng bào, huyện xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Trong đó, công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD), đóng vai trò quan trọng. Do đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tương Dương đã chủ động, linh hoạt trong việc liên hệ, vận động các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và phụ huynh tham gia vào công tác phát triển giáo dục ở địa phương.