Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân tộc miền núi & Phát triển: Nhiều thách thức công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể
13:39, 21/01/2022
Bắt nguồn từ thực tế sinh động của đời sống, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn độc đáo.Tất cả những giá trị văn hóa truyền thống đó tạo nên một bức tranh sinh động, phong phú, đa dạng về bản sắc văn hóa của các DTTS ở Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay bản sắc văn hóa của các DTTS đang bị mai một hoặc biến đổi, thậm chí có dân tộc không tìm được các nét văn hóa đặc trưng, nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian dần bị lãng quên,.tài liệu lưu giữ về các di sản không có, khiến công tác bảo tồn gặp không ít khó khăn.