4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Tấm gương vượt khó học giỏi của em Hà Thị Vân
4028eaa467ea09b60167ecb738653cac
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Tấm gương vượt khó học giỏi của em Hà Thị Vân
10:17, 22/10/2018
Có những nội dung chính:
- Những tin tức nổi bật của nghành giáo dục trong tháng 9
- Những giải pháp trọng tâm của giáo dục Nghệ An để có năm học mới hiệu quả
- Tấm gương vượt khó học giỏi của em Hà Thị Vân