Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Mở rộng không gian đô thị Yên Thành - Tầm nhìn phát triển
15:03, 28/02/2022
Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa ở huyện Yên Thành sẽ đạt 21,2%. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Yên Thành đã và đang triển khai các dự án phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình trọng điểm, liên kết vùng để mở rộng không gian đô thị.