Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Phát triển phố chuyên doanh ở Thành phố Vinh
09:46, 23/03/2022
Phố chuyên doanh- hình ảnh quen thuộc tại nhiều đô thị. Với việc đầu tư chuyên doanh cùng một ngành hàng, các con phố này đã tạo nên điểm nhấn về kinh tế, văn minh thương mại. Trong quá trình phát triển, đô thị Vinh cũng đã có nhiều phố chuyên doanh, trở thành địa điểm mua sắm yêu thích của người dân thành phố. Đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ đề cập trong mục Câu chuyện đô thị!