Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 04/11/2019
01:56, 04/11/2019
Có những nội dung chính: - Diễn Châu: Thực hiện Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2016- 2020 đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện - Tân Kỳ xây dựng mỗi xã 1 sản phẩm để nâng tầm nông sản địa phương. - Quỳnh Lưu: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học