Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 21/12/2020
08:55, 21/12/2020
Có những nội dung chính:
- Tân Kỳ: Năm đầu tiên thu ngân sách của huyện Tân Kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
- Thái Hòa: Hài hòa lợi ích để doanh nghiệp và địa phương cùng phát triển
- Cửa Lò: Triển khai có hiệu quả cuộc thi “Đoạn đường, Ngõ phố đẹp, văn minh”

NTV