Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 19/01/2021
08:30, 19/01/2021
Có những nội dung chính:
- Nam Đàn tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021.
- Quỳnh Lưu - Tăng cường đảm bảo an ninh tuyến biển dịp cuối năm.
- Hiệu quả sau 3 năm thực hiện bảo tồn dân ca Thái, Thổ, Ví Giặm ở Quỳ Hợp. 
NTV