4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca Nghệ Tĩnh: Cô giáo mê ví giặm
4028eaa467ea09b60167eca85f842a28
Dân ca ví dặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân ca Nghệ Tĩnh: Cô giáo mê ví giặm
11:14, 24/08/2016

Chương trình Dân ca Nghệ Tĩnh hôm nay giới thiệu với Quý vị và các bạn một cô giáo có nhiều hoạt động lan tỏa dân ca ví giặm trong cộng đồng học sinh và nhân dân. Đó là cô giáo Đặng Anh Phương người mà các em học sinh trìu mến gọi bằng cái tên Cô giáo mê ví giặm