4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Nhạc sỹ Phan Thành với niềm đam mê câu Ví, Giặm
4028eaa467ea09b60167ecaaebe370b9
Dân ca ví dặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhạc sỹ Phan Thành với niềm đam mê câu Ví, Giặm
16:40, 23/12/2016

Chuyên mục dân ca Nghệ Tĩnh hôm nay xin giới thiếu người đã thổi hồn cho các giai điệu trở nên sống động trên sân khấu đó chính là nhạc sỹ Phan Thành với hành trình làm mới câu ví giặm