4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Người lưu giữ khúc hát dân ca trên vùng đất Phủ Quỳ
4028eaa467ea09b60167ecac0e0a0daf
Dân ca ví dặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người lưu giữ khúc hát dân ca trên vùng đất Phủ Quỳ
08:15, 27/04/2017

Chương trình Dân ca xứ Nghệ sẽ giới thiệu về nghệ nhân ưu tú trẻ nhất trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh: Trần Văn Hồng.