4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972cb4930512
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/ky-su-tu-pac-bo-ve-ba-dinh/
Ký sự theo Bác đi kháng chiến - Tập 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ
4028eaa467ea09b60167eca934eb3c46
Ký sự từ Pác Bó về Ba Đình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự theo Bác đi kháng chiến - Tập 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ
22:20, 15/09/2016

Ký sự theo Bác đi kháng chiến - Tập 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ