4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677761b192094a
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/mot-thoang-chau-au/
Một thoáng châu Âu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Một thoáng châu Âu - Tập 6: Chợ Đồng Xuân và bức tường Berlin tại CHLB Đức
21:21, 18/08/2018

Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở quận Lichtenberg (Líc ten bớt) phía Đông Berlin, nơi có gần 4.000 người Việt Nam sinh sống và là địa chỉ thân thiết của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô rộng lớn của nước CHLB Đức.