4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677761b192094a
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/mot-thoang-chau-au/
Một thoáng châu Âu - Tập 1: Người Nghệ tại CH Séc – Hội nhập sở tại, hướng về quê hương
4028eaa467ea09b60167ecb3d9ab62a9
Một thoáng châu Âu
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Một thoáng châu Âu - Tập 1: Người Nghệ tại CH Séc – Hội nhập sở tại, hướng về quê hương
09:13, 20/07/2018

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới người xứ Nghệ ở CH Séc bằng bản chất chịu thương chịu khó, đoàn kết cần cù, nhạy bén đã cùng nhau vượt qua để có một cuộc sống ổn định, thịnh vượng nơi đất khách.