4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Nơi lưu giữ mạch nguồn cách mạng
4028eaa467ea09b60167ecb6030e211e
Phim tài liệu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nơi lưu giữ mạch nguồn cách mạng
09:24, 26/12/2018

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phong trào xô viết nghệ tĩnh 1930, 1931 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng lịch sử sáng chói về ý chí quật cường của giai cấp công nhân, nông dân Nghệ Tĩnh. Ghi nhận và tri ân những đóng góp ấy , ngày 15/1/1960 Đảng đoàn bộ văn hoá ra quyết định xây dựng bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh một mái trường đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh