4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge 10/11/2018 - Tuần 3 - Quý I
4028eaa467ea09b60167ecb5e4821d5e
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge 10/11/2018 - Tuần 3 - Quý I
21:23, 10/11/2018

Sân chơi tiếng anh English Challenge 10/11/2018 tuần 3 quý 1 này sẽ là sự tranh tài của 4 bạn nhỏ Bùi Thảo My đến từ Trường tiểu học thực hành Đại học Vinh; bạn Võ Minh Đức đến từ Trưởng tiểu học Hồng Sơn - TP Vinh; bạn Lê Minh Ngọc đến từ Trường tiểu học Hưng Dũng 2 - TP Vinh; bạn Vũ Đức Pháp đến từ Trường tiểu học Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu