Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An toàn cảnh 2020, triển vọng 2021 - Phần 2
21:45, 21/01/2021
Năm 2020, một năm với nhiều khó khăn, thách thức... Kinh tế xã hội Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng nào? Hãy cùng các khách mời của NTV phân tích bức tranh toàn cảnh của Nghệ An trong năm 2020. Đâu là cơ hội của Nghệ An trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19? Những chính sách, chiến lược mới của tỉnh trên các lĩnh vực quan trọng như thu hút đầu tư, du lịch dịch vụ, giáo dục đào tạo. Hãy cùng các khách mời của NTV phân tích bức tranh toàn cảnh của Nghệ An trong năm 2020, triển vọng năm 2021.
NTV