Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 14/08/2020
19:13, 14/08/2020
Có những nội dung chính:
1./ Kiểm soát xe quá tải bằng trạm cân lưu động.
2./ Tiểu mục luật giao thông đường bộ: Lỗi vượt đèn vàng và mức xử phạt.
NTV