TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 02/09/2020
19:25, 02/09/2020
Có những nội dung chính:
1./ Tập trung xử lý tình trạng tai nạn giao thông trên đường N5
2./ Cần tuân thủ các loại biển báo cấm khi tham gia giao thông
NTV