Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 08/06/2020
07:05, 08/06/2020
Có những nội dung chính:
- Nghệ An: xây dựng 21 mô hình “ Trẻ em toàn xã biết bơi” và “ Học sinh toàn trường biết bơi” năm 2019.
- Thêm 10 quận, huyện sẽ bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc
- Cần có giải pháp đảm bảo nước sạch, môi trường tại các cảng cá
NTV