Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 07/04/2022
07:45, 07/04/2022
Những nội dung chính: 
 - Kinh tế Việt Nam 2022 dự báo tăng trưởng 5,3% 
- Nông dân Yên Thành trồng gần 19 km đường cây ơn Bác 
- Người Mông Phìn Hồ Thầu giúp nhau xóa nhà tạm 
-Thị trường hải sản ở Cửa Lò trước khai trương mùa du lịch 2022 . 
- EU: Các nền tảng trực tuyến phải trả phí bằng 0,1% thu nhập ròng; Năng lượng xanh thắp sáng cuộc sống của người tị nạn ở Rwanda 
#NgheAn #NTV #ThoiSuNgheAn #NgheAnNgayMoi