Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 15/8/2022
07:15, 15/08/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng. 
2./ Đề xuất mức phụ cấp 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế tuyến xã phường. 
3./ Hệ thống chiếu sáng thành phố Vinh – những vấn đề đặt ra. 
4./ Chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm.