Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Báo chí Nghệ An với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng
08:15, 20/06/2019
Báo chí có vai trò ngày càng to lớn, là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, phản ánh, phản biện xã hội; định hướng dư luận xã hội. Trong đó mảng đề tài về xây dựng đảng được coi là khó , nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí nên những năm gần đây kết quả tuyên truyền rất rõ nét.