Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lan toả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
07:10, 16/09/2019
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay, hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa. Đây là kết quả quan trọng đánh dấu thành công của cuộc vận động sau hơn 10 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đã có sự chuyển biến tích cực từ các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.