Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát triển đại gia súc ở miền Tây Nghệ An
13:54, 19/09/2019
Miền Tây Nghệ An có 600 nghìn ha đất đồi núi thấp. Những năm gần đây, với chủ trương phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng vùng, người dân các huyện miền Tây đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc để tăng thu nhập.