Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giải pháp thu hồi nợ đọng thuế
20:48, 06/10/2019
Chưa bao giờ nợ đọng thuế trên địa tỉnh Nghệ An lại có chiều hướng gia tăng như hiện nay. Tính đến 30/9/2019, tổng số tiền thuế nợ là trên 1.551tỷ đồng, nhiều hơn so với thời điểm 31/12/2018 là hơn 472 tỷ đồng tức là tăng 30,5%. Vậy nguyên nhân vì sao lại có sự gia tăng này và ngành thuế có giải pháp gì để thu hồi nợ đọng thuế là vấn đề được chúng tôi đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự tuần này.