Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhiều khó khăn, bất cập trong trong xác định mức độ trẻ khuyết tật
08:16, 17/12/2019
Việc trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật ở nước ta căn cứ trên mức độ khuyết tật, nhưng quá trình xác định mức độ khuyết tật lại đang có nhiều bất cập, khó khăn. Đặc biệt đối với trẻ em, việc xác định mức độ theo Thông tư 01 của Bộ LĐ-TB và XH đã bộc lộ nhiều vướng mắc ngay từ cơ sở.