TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chuẩn bị phương án tiếp nhận tối đa công dân địa phương từ các nước trở về
20:45, 22/03/2020
Số lượng công dân trở về địa phương vượt xa so với dự kiến kế hoạch ban đầu. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 của Nghệ An đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách đề đảm bảo tiếp nhận được tối đa con em trở về quê hương. 
NTV